image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

Hướng dẫn Quy trình chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ quốc gia
Lượt xem: 21
Hướng dẫn Quy trình chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ quốc gia

    Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2020. Thực hiện kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Tư pháp hướng dẫn cách thức để người dân, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cách thức để công chức tư pháp, lãnh đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, văn thư xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử như sau:

1. Cách thức người dân, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ chứng thực bản sao điện tử

     a. Cách thức thực hiện

     Người dân, doanh nghiệp truy cập vào cổng DVCQG, chọn menu “Dịch vụ công nổi bật”,  tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ như sau:

Anh-tin-bai

 

    Người dân, doanh nghiệp chọn thủ tục: “Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận”, hệ thống hiển thị màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính như sau:

Anh-tin-bai

    Tải màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính, Người dân/Doanh nghiệp  chọn UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để đăng ký đặt lịch hẹn chứng thực, sau đó bấm nút [Đồng ý], như sau: (với 2 đơn vị là Tổ chức hành nghề công chứng và Cơ quan đại diện sẽ được triển khai ở giai đoạn sau).

Anh-tin-bai

 

     Sau khi chọn cơ quan chứng thực, hệ thống hiển thị màn hình đặt lịch hẹn như sau:

Anh-tin-bai

 

      Người dân/Doanh nghiệp chọn loại giấy tờ cần chứng thực, chọn ngày hẹn, giờ hẹn (những ngày, giờ hẹn nào đã đủ lượt đặt lịch hẹn, hệ thống tự động ẩn đi):

Anh-tin-bai
 
    Sau khi chọn loại giấy tờ và chọn ngày giờ hẹn, Người dân/Doanh nghiệp bấm nút [Đặt lịch hẹn], hệ thống hiển thị thông báo thành công và mã lịch hẹn:
Anh-tin-bai

    Đồng thời hệ thống gửi sms tới số điện thoại của Người dân/Doanh nghiệp  thông báo mã lịch hẹn và thời gian hẹn.Trong trường hợp cán bộ tư pháp hẹn lại vào thời điểm khác, hệ thống sẽ gửi sms tới số điện thoại của Người dân/Doanh nghiệp  thông báo thời gian hẹn lại, đồng thời tới tài khoản Dịch vụ công quốc gia của Người dân/Doanh nghiệp. Người dân/Doanh nghiệp đến cơ quan đã đăng ký chứng thực theo lịch hẹn, mang bản chính giấy tờ cần chứng thực, nộp lệ phí chứng thực.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới