image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

06 Tổ chức tài chính, ngân hàng ​đã có các sản phẩm để người dân được tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần an sinh xã hội, giảm tệ nạn tín dụng đen.
Lượt xem: 62
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị đánh giá 02 năm triển khai Đề án 06/CP ngày 21/12/2023 về việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín công dân để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hiện nay, có 6 Tổ chức tài chính, ngân hàng (BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Pvcombank, VIB, MCredit) đã có các sản phẩm để người dân được tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần an sinh xã hội, giảm tệ nạn tín dụng đen. Để phát huy vai trò, tiện ích của dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức, cơ quan nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Anh-tin-baiNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Đối tượng khách hàng: Công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên đầy đủ năng lực pháp luật dân sự năng lực hành vi dân sự; Đã ký hợp đồng lao động thời hạn từ 03 năm trở lên và đã công tác tối thiểu 12 tháng liên tục tại Đơn vị sử dụng lao động; Lương sau thuế bình quân tối thiểu 06 triệu đồng/tháng; Được đơn vị sử dụng lao động trả lương qua Tài khoản thanh toán mở tại VCB; Số tiền cho vay tối đa: 05 tháng lương và không quá 100 triệu đồng; thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng; lãi suất cho vay: Từ 9%/năm (có thể thay đổi tùy theo điều hành lãi suất từng thời kỳ của VCB; Số điện thoại liên hệ 1900545413.
Anh-tin-bai
 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Vietinbank); Đối tượng khách hàng: Cấp tín chấp đối với khách hàng chi trả lương qua tài khoản ngân hàng và có đóng bảo hiểm xã hội. Ưu tiên khách hàng chỉ trả lương qua Vietinbank, s tiền vay tối đa: 10 triệu đồng, Tối đa 12 tháng: thời gian cấp tín dụng: Tối đa 3 năm.
Anh-tin-baiNgân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV): Đối tượng khách hàng: Cá nhân quốc tịch Việt Nam thuộc độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, sinh sống hoặc làm việc thường xuyên tại các tỉnh/thành phố Chi nhánh cho vay. Ưu tiên cá nhân nhận lương thông qua tài khoản của BIDV, công tác tối thiểu 12 tháng (liền trước thời điểm vay vốn) tại quan hiện tại đã hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng trở lên; có thu nhập bình quân tối thiểu 05 triệu đồng/tháng; đáp ứng yêu cầu cấp tín dụng của BIDV; Số tiền tối đa: 100 triệu đồng, tùy theo từng đối tượng khách hàng, thời gian vay vốn tối đa: 12 tháng. Đầu mối liên hệ: Số điện thoại 19009247.
Anh-tin-bai

  Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam |(PVcombank): Đối tượng khách hàng: Công dân Việt Nam từ đủ 22 tuổi và không vượt quá 55 tuổi, đang làm việc tại các công ty thuộc Hệ sinh thái FPT, ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên và công tác tại đơn vị tối thiểu 3 tháng, không có hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm tại PVcombank tại thời điểm vay vốn. Số tiền cho vay tối đa: bằng 70% thu nhập của KH không vượt quá 30 triệu đồng/ KH. Thời hạn cho vay: Tối đa 45 ngày, đầu mối liên hệ: Số điện thoại 1900555592.

Anh-tin-baiNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Đối tượng khách hàng: nguồn thu nhập từ lương, đóng bảo hiểm xã hội-lịch sử tín dụng không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất; độ tuổi từ 20-70 tuổi, số tiền tối đa: 30 triệu đồng, đầu mối liên hệ: Số điện thoại 18008180.
Anh-tin-bai
 Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit): Đối tượng khách hàng: Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quyết định của pháp luật, từ 18 70 tuổi; không thuộc các đối tượng cho vay theo quy định của pháp luật; khách hàng không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại Mcredit và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm xem xét, phê duyệt cho vay (những đối tượng khách hàng khó tiếp cận vốn ngân hàng do khó có khả năng chứng minh thu nhập và không có tài sản đảm bảo như học sinh/sinh viên, nông dân, công nhân, nhân viên văn phòng, tiêu thương...). Số tiền cho vay tối đa: Không quá 100 triệu đồng, thời gian cho vay: 6-12 tháng. Đầu mối liên hệ triển khai sản phẩm: Số điện thoại 1900636769.
Anh-tin-bai
Xuân Thuỷ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới