image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

Bình chọn mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng trên Cổng bình chọn trực tuyến
Lượt xem: 91
Nhằm lựa chọn ra biểu tượng thể hiện được đầy đủ đặc trưng, tiêu biểu của vùng đất và con người Hải Phòng
Anh-tin-baiThực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 62/VP- VH1 ngày 04/01/2024 về việc đề xuất phê duyệt kết quả Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng lần thứ 6; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân đối với các phiên bản mẫu để lựa chọn biểu tượng thành phố Hải Phòng, trong đó tạm thời chọn mẫu biểu tượng NTM 787 và đề nghị tác giả điều chỉnh, bổ sung một số phiên bản khác để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trực tuyến trên các phương tiện thông tin; Công văn số 238/SVHTT-QLVH ngày 19/01/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc bình chọn mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng trên Cổng bình chọn trực tuyến;
 Nhằm lựa chọn ra biểu tượng thể hiện được đầy đủ đặc trưng, tiêu biểu của vùng đất và con người Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thị trấn Cát Bà tham gia hưởng ứng bình chọn mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng.

Chi tiết đường link Cổng bình chọn:

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/binh-chon-bieu-trung-thanh- phohai-phong-667451

Thời gian bình chọn: Từ ngày 24/01/2024 đến ngày 18/3/2024.

Xuân Thuỷ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới