image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thị trấn Cát Bà lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng địa bàn
Lượt xem: 417
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà đã chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý trật tự xây dựng, trật đô thị. Phân công cụ thể cho các lực lượng là cán bộ, công chức, đảng viên, cán bộ tổ dân phố và quần chúng nhân dân tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng địa bàn, trọng tâm là khu vực trung tâm du lịch, các điểm, các tuyến đường giao thông và tại các tổ dân phố.
anh tin bai

( Lập biên vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ)

Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm của huyện “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng -Tăng cường quản lý du lịch - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; Tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước tại địa phương; Tạo ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn, phấn đấu xây dựng thị trấn Cát Bà đạt chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà đã chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý trật tự xây dựng, trật đô thị. Phân công cụ thể cho các lực lượng là cán bộ, công chức, đảng viên, cán bộ tổ dân phố và quần chúng nhân dân tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng địa bàn, trọng tâm là khu vực trung tâm du lịch, các điểm, các tuyến đường giao thông và tại các tổ dân phố. Duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên, xử lý các hành vi vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị trên các tuyến phố, tuyến đường. Xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm: kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tháo dỡ, tạm giữ biển biệu, thu giữ hàng hóa; tháo dỡ lều quán, mái che không đúng nơi quy định; ô dù, để hàng hóa, để xe máy, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị dưới lòng đường gây cản trờ giao thông, lấn chiếm hè phố, bán hàng rong, đặt các biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn, đường dây trang trí trái phép ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị và mất mỹ quan đô thị, đổ, xả thải nước thải không đúng nơi, lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và các công trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của người đi bộ. Qua các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn nhìn chung ý thức của hộ gia đình, cá nhân đã được nâng cao, một số hộ dân đã tự giác chấp hành thu dọn hàng hóa, cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

( Một số hình ảnh đội trật tự đô thị thị trấn Cát Bà ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng địa bàn)

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
XUÂN THUỶ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới