image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Bà khoá XII, tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 27
Chiều 28 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Bà khoá XII, long trọng tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Anh-tin-bai

( Ông Phạm Huy Phương - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp)

 Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định, theo chương trình kỳ họp đã được Đại biểu thông qua, Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Bà đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, các tiêu chí, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách, chỉ tiêu nhiện vụ, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Xem xét tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; báo cáo giải trình và trả lời những vấn để cử tri và đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn Cát Bà quan tâm. Kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Cát Bà có ý nghĩa rất quan trọng trong năm 2023, triển khai và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ được đà phát triển ổn định.

Anh-tin-bai

( Ông Vũ Trọng Hiệu - Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo trong kỳ họp)

Tuy nhiên vẫn còn một số điểm còn tồn tại, hạn chế trong một số nhiệm vụ, mặc dù đã tập trung nhiều công sức như: Công tác quản lý đất đai, lòng đường vỉa hè, hoạt động xây dựng, vệ sinh môi trường.. chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Năm 2024 trong bối cảnh phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, với chủ đề năm của Huyện là “Tập trung giải phóng mặt bằng – Tăng cường quản lý du lịch – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3876 ngày 18/11/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về phê duyệt Đề án nuôi trồng thuỷ sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, tăng cường quản lý đất dại tại những điểm đã có quy hoạch như Vịnh trung tâm, Áng Khe Thùng, Áng Bù Lâu 1; 2. Ông Phạm Huy Phương - Chủ tịch HĐND thị trấn Cát Bà đề nghị các vị Đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thị trấn, tích cực thảo luận, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tập trung vào những nội dung trọng tâm và đề xuất các giải pháp khả thi thực hiện. 

Anh-tin-bai

( Đại biểu Bùi Xuân Thuần phát biểu taị kỳ họp)

Phần thảo luận Đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn đề nghị HDND thị trấn kiểm tra việc bảo vệ Falamingo Cát Bà ngăn cản nhân dân ra tắm ở bãi tắm Cát Cò 2; quan tâm  đến công tác bảo trì bình phòng cháy chữa cháy trong các hộ gia đình...

Anh-tin-baiTại kỳ họp 8, HĐND thị trấn Cát Bà đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP- AN năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách thị trấn Cát Bà năm 2024; Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thị trấn; Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữ 2 kỳ họp (7 và 8) HĐND thị trấn Cát Bà./.
Xuân Thuỷ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới