image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

Đại biểu hội Đồng nhân dân thị trấn Cát Bà tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 197
Ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại hội trường UBND thị trấn Cát Bà, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cát Bà phối hợp với thường trực HĐND – UBND tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri  với Đại biểu HĐND thị trấn Cát Bà chuẩn bị kỳ họp thứ 8, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
Anh-tin-bai

(Đoàn chủ toạ hội nghi)

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại hội trường UBND thị trấn Cát Bà, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cát Bà phối hợp với thường trực HĐND – UBND tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (Vào buổi sáng cử tri Tổ dân phố Hùng Sơn; TDP 1; 2; 3; 4; 5; 6; Vào buổi chiều là cử tri TDP 7; 8; 9; 10; 11; 12;13;14; 15; 16; 17; 18) với Đại biểu HĐND thị trấn Cát Bà chuẩn bị kỳ họp thứ 8, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm giúp cho các Đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn Cát Bà thực hiện tốt chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo luật định, tiếp thu đầy đủ phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền và thông báo với cử tri dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8, nhất là các ý kiến tham gia vào các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và tham gia góp ý, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 và những vấn đề cử tri quan tâm trên các lĩnh vực của địa phương.

Anh-tin-bai

( Ông Vũ Văn Ngọn - Đại biểu cử tri TDP 7 phát biểu tại hội nghị)

Tại hội nghi có 11 ý kiến tham gia về các lĩnh vực: Cử tri Tổ dân phố 4 đề nghị UBND đề xuất với cấp trên lắp thêm 01 cây ATM khu UBND thị trấn Cát Bà để phục vụ thuận lợi giao dịch cho nhân dân và du khách, bổ sung thêm biển chỉ dẫn vào khu trung tâm, khu bãi tắm....Cử tri Tổ dân phố Hùng Sơn và TDP 1 đề nghị việc xây Nhà văn hoá của Tổ dân phố, bổ sung cơ sở vật chất cho các Nhà Văn hoá trên địa bàn Tổ dân phố. Cử tri Tổ dân phố 2 đề nghị sửa chữa đường, ngõ, cống trên địa bàn. Cử tri Tổ dân phố 10 đề nghị làm cống thoát nước, nâng cấp các tuyến đường trong Tổ dân phố…

Anh-tin-bai

( Cử tri các Tổ dân phố tham dự hội nghị)

Tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Bà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 -2025, ông Vũ trọng Hiệu - Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của địa phương, những ý thuộc thẩm quyền của cấp trên, HĐND thị trấn Cát Bà sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xử lý theo quy định./.

Anh-tin-bai

( Đại biểu cử tri Tổ dân phố 4 tham gia phát biểu ý kiến với đại biểu HĐND thị trấn)

Anh-tin-bai

( Đại biểu TDP 10 tham gia ý với ĐBHĐND thị trấn)

Anh-tin-bai

(Đại Biểu cử tri Tổ dân phố 2 tham gia phát biểu ý kiến)

Anh-tin-bai

(Đại Biểu cử tri Tổ dân phố 2 tham gia phát biểu ý kiến)

Xuân Thuỷ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới