image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2024)
Lượt xem: 89
Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng, đó là Đảng CSVN. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng và tháng 9/1960 đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Lãnh đạo HĐND - UBND - UBMT Việt Nam thị trấn Cát Bà chúc mừng Đảng uỷ thị trấn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng CSVN 03/02/1930 - 03/02/2024)

Vào tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản ra đời, đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nước, năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và từng bước thiết lập bộ máy thống trị, biến nước ta trở thành nước đô hộ thuộc địa của chúng, Nhân dân ta bị xiềng xích nô lệ, đọ đầy.Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các cuộc khởi nghĩa và các phong trào đấu tranh của Nhân dân ta diễn ra liên tục và mạnh mẽ. Tuy nhiên do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại, … Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước vào ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của Công nhân và Nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. Ngày mùng 6 tháng 1 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các Tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng, đó là Đảng CSVN. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng và tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, đã đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước trong suốt một thời kỳ dài. Khi mới 15 tuổi, Đảng đã Lãnh đạo tiến hành cuộc cách Mạng Tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên trong lịch sử Dân tộc, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau cách mạng tháng 8, vượt qua những thử thách, Đảng lãnh đạo Nhân dân bắt tay xây dựng chế độ xã hội mới và bảo vệ Chính quyền cách Mạng còn non trẻ. Đảng đã Lãnh đạo Quân đội ta, Nhân dân ta làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ“Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”(vào ngày 7 tháng 5 năm 1954), lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực Dân hùng mạnh và khi 45 tuổi, Đảng đã Lãnh đạo toàn Dân tộc làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam xum họp một nhà.

Từ sau Đại thắng Mùa Xuân 1975, đất nước ta đã bước vào một kỷ nguyên Độc lập, Tự do, đi lên xây dựng CNXH, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hơn 40 năm đổi mới, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và Lãnh đạo từ năm 1986 đến nay là một công trình vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngay từ thời điểm đó cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định đúng đắn đường lối, chủ trương đổi mới. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành và phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - Xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn Dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; Độc lập, Chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững. Những thắng lợi đạt được trong 94 năm qua, kể từ ngày có Đảng Lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, 

Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách Mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đẩy mạnh; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi Đảng Sộng sản Việt Nam ra đời và phong trào cách Mạng được tổ chức ở khắp nơi, trên địa bàn Huyện Đảo vẫn chưa có tổ chức Đảng. Đến đầu năm 1947, những người con ưu tú của quê hương Huyện Đảo tham gia hoạt động cách mạng đã trưởng thành được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với 3 Đ/c đảng viên Đ/c: Vũ Viết Hưng, Đ/c: Lê Đức Viên và Đ/c: Phạm Hồng Cẩm, Chi bộ Đảng, Tiền thân của Đảng bộ huyện Cát Hải được thành lập vào tháng 3/1947. Cuối tháng 11-1947, Đảng bộ Huyện được thành lập do đồng chí Vũ Chính (bí danh Chính Đồng) làm Bí thư đã kịp thời đảm nhận sứ Mạng lịch sử giao phó, lãnh đạo quân và Nhân dân vượt qua khó khăn, gian khổ, tổ chức khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp tại địa phương với những trận đánh đi vào lịch sử như: trận Đá Phèng, trận Đồng Tép, trận Khoăn Cao..., huy động sức người, sức của cùng cả Nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Mỹ, với sự lãnh đạo của Đảng bộ Huyện, quân và dân huyện đảo đã bắn cháy tàu chiến Mỹ, bắn rơi máy bay Mỹ và bắt sống giặc lái Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển phía Đông Bắc của Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quí hơn độc lập, tự do”, lớp lớp thanh niên thị trấn Cát Bà cùng với thanh niên huyện đảo nô nức lên đường ra trận, đã xuất hiện những tấm gương về lòng yêu nước, với khí phách oanh liệt và tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường đã đi vào lịch sử dân tộc như Anh hùng LLVT Nhân dân Đoàn Đức Thái, Anh hùng LLVT Nhân dân Hoàng Thanh Loan góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975, viết lên bài ca thống nhất. Sau khi được hợp nhất thành Huyện Cát Hải vào ngày 11/3/1977, Huyện đảo cùng thành phố và cả nước bước vào thời kỳ khôi phục xây dựng và phát triển kinh tế. Từ một Huyện đảo xa đất liền nghèo nàn, lạc hậu, nhiều khó khăn chồng chất sau những năm tháng chiến tranh; được sự quan tâm đặc biệt của trung ương và thành phố, bằng trí tuệ và sự năng động, với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Cát Bà cùng với huyện Cát Hải đang tiếp nối truyền thống, quyết tâm xây dựng huyện Cát Hải sớm trở thành trung tâm “Du lịch – Dịch vụ Cảng biển” hiện đại, văn minh, góp phần tạo động lực cho Hải Phòng phát triển. Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Cát Bà càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục cùng chung sức, chung lòng, nêu cao quyết tâm giữ vững và phát huy thành quả cách Mạng của các thế hệ cha anh đi trước đã xây dựng; bằng sức mạnh đoàn kết, sức mạnh trí tuệ và sự sáng tạo toàn Đảng bộ hôm nay; để thể hiện niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ qua các thời kỳ, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta quyết nêu cao tính Đảng, nêu cao tính tiền phong, Gương mẫu của người Đảng viên Cộng sản phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị được giao, cùng toàn Đảng bộ đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác mọi nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương phấn đấu vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ! sớm xây dựng thị trấn Cát Bà đạt chuẩn văn minh đô thị./.

Xuân Thuỷ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới